رکوردهای جهانی

رکوردهای تاپلینگ:

مهره تاپلینگ شده مهره استفاده شده کشور نام روز دومینو سال
4,491,863 4,800,000 هلند جهان در دومینو 2009
4,345.027 4,500,000 هلند رکورد شکنی جهانی 2008
3,671,465 4,500,000 هلند --- 2007
4,079,381 4,400,000 هلند موسیقی در حال حرکت 2006
4,002,136 4,321,000 هلند تئاتر از داستان ابدی 2005
3,999,397 4,250,000 هلند چالش 2004
3,847,295 4,000,000 هلند عبارات برای میلیون ها نفر 2002
3,540,562 3,750,000 هلند پرکردن جهان 2001
3,407,535 --- چین چین، ژاپن، کره جنوبی 2000
2,977,678 3,112,000 هلند عمل، عکس العمل 2000
2,472,480 2,500,000 هلند اروپا بدون مرز 1999
1,605,757 2,300,000 هلند سرزمین رویا 1998

انواع آخرین رکوردهای ثبت شده با دومینو:

1. طولانی ترین مارپیچ ساخته شده با دومینو = با تعداد 55.555 مهره دومینو
2. بالاترین ارتفاعی که دومینو صعود کرده = 12 متر
3. کوچکترین مهره دومینو تاپلینگ شده در یک مزرعه= ابعاد 7 میلیمتر و با تعداد 1.585 مهره دومینو
4. بزرگترین مهره دومینو از نظر ابعاد که تاپلینگ شده= طول 8 متر
5. طولانی ترین دیوار ساخته شده با دومینو از نظر طول= 40 متر(توسط خانه دومینوی ایران)
6. بلندترین ساختار ایجاد شده با دومینو = با 25.000 مهره دومینو به ارتفاع 5.275 متر
7. سریعترین سرعت ریزش لاین دومینو در 30 متر = 4.21 ثانیه
8. بیشترین مهره چیده شده بر روی یک مهره (استکینگ) = 1150 مهره دومینو (توسط خانه دومینوی ایران)
9. بزرگترین مزرعه ساخته شده با دومینو = با 1 میلیون مهره دومینو در ابعاد 500 مترمربع
10. رکورد بزرگترین تاپلینگ = 4,491,863 مهره دومینو
11. طولانی ترین زمان تاپلینگ شدن به طور مداوم = 35 دقیقه و 22 ثانیه
12. بیشترین مهره تاپلینگ شده در یک دقیقه = 75 مهره
13. بزرگترین هرم (3D) ساخته شده با دومینو = 32*32 با تعداد 22.352 مهره دومینو (توسط خانه دومینوی ایران)
14. طولانی ترین دومینوی انسانی تاپلینگ شده = با 10,267 انسان